L.T.C. Wittem


Spetsesweide 7, 6281 BV Mechelen
secretaris@ltcwittem.nl

Neem contact met ons op. 

 
 
 
 

Privacybeleid L.T.C. Wittem


Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR).


Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie van u verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier of op een andere manier. 


Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens om met u te communiceren, uw verzoeken te verwerken en onze diensten te verbeteren. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor interne doeleinden zoals het analyseren van trends en het verzamelen van demografische gegevens. Bovendien kunnen we uw gegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van administratieve en boekhoudkundige gegevens.


Delen van persoonlijke gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit nodig is om onze diensten te verlenen. We kunnen ook uw gegevens delen om te voldoen aan de wet, een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of een andere wettelijke verplichting.


Gegevensbeveiliging

We nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus en nemen passende maatregelen om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.


Uw rechten

U heeft het ten alle tijden het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Neem contact met ons op via bovenstaand contactformulier als u uw informatie wilt wijzigen of als u vragen heeft over ons privacybeleid.


Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hierover informeren dat het bijgewerkte beleid hier is bijgewerkt.


Contactgegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.