Contributie


Volwassenen: 105,00

Jeugd t/m 11 jaar: €35,00

Jeugd 12 t/m 17 jaar: €60,00


Gezinsabonnement: €250,00

Steunend lid: €25,00


Bovenstaande bedragen gelden voor een lidmaatschap van 1 april tot 1 oktober. De factuur wordt jaarlijks in de maand maart per e-mail naar onze leden verstuurd.


Opzegging lidmaatschap

Opzegging dient te geschieden vóór 1 januari van het betreffende jaar. Dit kan middels het versturen van een e-mail naar secretaris@ltcwittem.nl. Als dit niet op tijd gebeurt, wordt de contributie voor dat jaar volledig in rekening gebracht.


Voorbeeld:
A: Opzegging voor seizoen 2024 wordt gedaan op 13 december 2023, dit is op tijd en zo worden er dus géén kosten in rekening gebracht.


B: Opzegging wordt gedaan op 2 januari 2024, dit is te laat. De volledige contributie voor 2024 wordt hierdoor in rekening gebracht.


Training via Event Serve en lidmaatschap
Event Serve geeft training op verschillende locaties. Hierdoor kan het zijn dat je als lid van LTC Wittem bijvoorbeeld les krijgt in Gulpen. De clubs hebben onderlinge afspraken hierover gemaakt, waardoor er tijdens trainingen van Event Serve geen baanhuur betaalt hoeft te worden. Dit betekent wel dat je lid dient te zijn van één van de samenwerkende clubs. Voor vragen hierover kun je contact opnemen via het contactformulier.